3D tisk

3D tisk plastů

Fused deposition modelling

Proces tisku je založený na nahřátí plastového filamentu nebo granulátu, který se po změknutí extruduje do požadovaného tvaru po vrstvách. Po extruzi ihned tvrdne. Při optimalizaci teploty i rychlosti pohybu trysky se zajistí kvalitní výroba i velmi detailních návrhů. Limitní faktory této technologie jsou výška vrstvy a drsnost povrchu.

Stroje v konsorciu:
Stratasys Fortus 450mc
Prusa i3 MK3s

Material jetting

Tryskání materiálu je jednou z nejrychlejších a nejpřesnějších technologií 3D tisku. Části se zde vytvářejí pomocí kapalných fotopolymerních kapiček, které jsou vytvrzovány pomocí UV lampy. Tiskárna současně tryská pryskyřici z mnoha tiskových hlav najednou, pak dojde k vytvrzení a celý proces je opakuje vrstvu po vrstvě, až do vytvoření hotového výrobku.

Stroje v konsorciu:
Stratasys Objet 500 Connex1
Stratasys Objet J750

Direct Light Processing

Technologie používá pro vytváření výrobku selektivní vytvrzování částí fotopolymerní lázně za pomoci lampy vyzařující viditelné světlo. Toto vytvrzování probíhá vždy po vrstvách. Tento způsob tisku se používá pro velmi detailní návrhy s poměrně nižší drsností povrchu a výškou vrstvy než FDM.

Stroje v konsorciu:
Prusa SL1

Multi jet fusion

Tisk spočívá v nanášení lepidla (vazebného činidla) na plastový prášek. Tím sníží jeho teplotu tání. Po aplikaci infračerveného záření se granulát právě v těchto místech speče. Výsadou této technologie je rychlost produkce částí s vysokou pevností. Ty mohou být, narozdíl od produktů jiných plastových technologií, použity jako funkční mechanické díly.

Stroje v konsorciu :
HP Jet Fusion 3D 4200

Stereolitografie

Stereolitografie (SLA) – je metoda, při které vzniká výrobek vytvrzováním pryskyřice za pomocí světla. Jako zdroj světla slouží nejčastěji UV laserový paprsek. V místech dopadu paprsku světlocitlivá pryskyřice vytvrdne a vytvoří se vrstva tisknutého modelu. Poté se ponoří pracovní deska a celý proces se opakuje. Vytvářejí se další vrstvy až do finální podoby modelu.

Tento způsob patří mezi stále oblíbenější metody 3D tisku. Jedním z důvodů jsou precizní výtisky s ostrými detaily a hladkými povrchy. Metoda SLA se uplatňuje v mnoha oborech např. produktovém designu, zubním lékařství, vědě a výzkumu, v modelářství a dalších.

Tato technologie je stále dostupnější. Můžete si vybrat od stolních, produkčních až po průmyslové 3D tiskárny. Každá z nich nabízí různé funkce podle náročnosti projektů či požadavků na velikost finálního produktu. Stále se také rozšiřuje nabídka světlocitlivých termosetů. V nabídce jsou modelářské pryskyřice s volitelnými odstíny či průhledností, konstrukční materiály s posílenými mechanickými vlastnostmi a v neposlední řadě lékařské materiály se zaručenou biokompatibilitou. Další výhodou je, je se tyto pryskyřice většinou dají bez problémů obarvit či dále opracovat.

Selective laser sintering (sintrování)

Princip technologie spočívá v tavení práškového materiálu, který je po tenkých vrstvách spékán vysoce výkonným laserem. Nejprve je nanesena vrstva prášku v celé ploše stavěcí platformy. Stroj tento materiál předehřeje na teplotu blízkou jeho bodu tání, aby laseru umožnil využít veškerou jeho energii. Výhodou tohoto postupu, ve kterém je vytvářený model neustále obklopen zbytkovým práškovým materiálem, je možná eliminace potřeby dočasných podpor. Oproti většině konkurenčních metod má SLS další výhodu. Tou je vynikající homogenita výtisků a výborné mechanické vlastnosti.

3D tisk kovů

Selective Laser Melting

Selektivní tavení laserem je výrobní technika, která může tisknout kovové části. Laser se používá k roztavení kovového prášku v místech po sobě jdoucích vrstev. Jakmile dojde k osvícení dané plochy, klesne stavěcí platforma o tloušťku jedné stavební vrstvy níže. Pak se nanese další vrstva materiálu a celý proces se opakuje až do vytištění daného výrobku.

Stroje v konsorciu: TruPrint 1000, SLM 280HL, EOS M290

Electron Beam Melting

Technika tisku spočívá v úplném roztavení kovového prášku nebo drátu pomocí elektronového paprsku. Drát je umístěn ve vakuu. Díky tomu je možné tisknou i reaktivní kovy jako je například titan.

Laser Engineering Net Shape

Vstupní surovinou pro tento typ tisku může být buď kovový prášek nebo souvislý kovový drát. Ten je laserem lokálně roztaven a vstříknut na určené místo. Tam se pomocí laserového paprsku vytvrdí.

Electron Beam Additive Manufacturing

Tento způsob tisku také využívá jako surovinu kovový prášek nebo souvislý kovový drát. Ten je elektronovým paprskem ve vakuu lokálně roztaven, spečen a ponechán k vytuhnutí.

Fused Deposition Modelling

Proces tisku je založený na nahřátí ohebného filamentu obsahujícího kov a plastifikátory (změkčovadla). Ten se po změknutí extruduje po vrstvách do požadovaného tvaru. Po extruzi ihned tvrdne.

Binder Jetting

Podstatou binder Jetting je nanášení lepidla (vazebného činidla) na kovový prášek. To umožní jeho slepení v požadovaných místech. Proces se opakuje po vrstvách až do úplného vytvoření modelu.

Nano Particle Jetting

Tisk je založený na nanášení kovových nanočástic, které jsou společně s kapalným rozpouštědlem nanášeny vrstvu po vrstvě. Po nanesení vrstvy se rozpouštědlo ihned vypaří a zůstává pouze kovová část.

3D tisk ostatních materiálů

Fused Deposition Modelling

Proces tisku je založený na nahřátí ohebného filamentu z kompozitního materiálu. Ten se po změknutí extruduje do požadovaného tvaru po vrstvách. Po extruzi ihned tvrdne.

Paste Extrusion Modelling

technologie pracuje na principu tisku hustých hmot ve formě pasty. Tato hmota je pod vysokým tlakem vytlačována vrstvu po vrstvě. Vrstva po vytlačení ihned tvrdne.

Tento způsob tisku má široký potenciál pro experimentální aplikace v uměleckých projektech, materiálovém výzkumu a dekoracích na zakázku. Díky své jednoduché konstrukci je také bezpečný pro vzdělávací účely a práci s dětmi.

Binder Jetting

Podstatou Binder Jetting je nanášení lepidla (vazebného činidla) na prášek (nejčastěji písek nebo sádru). To umožní umožní jeho slepení v požadovaných místech. Proces se opakuje po vrstvách až do úplného vytvoření modelu. Do lepidla je možno přidat barvivo.

Drop on Demand

Roztavené kapičky voskového materiálu jsou z tiskové hlavy pulzně tryskány vrstvu po vrstvě. Po dopadu jsou ihned chlazeny.

Laminated Object Manufacturing

Proces tisku spočívá v selektivním nanášení lepidla a barviva, která se spojí a popřípadě zbarví pláty papírového nebo kompozitního materiálu. Obrys individuálních plátů je vždy vyřezán pomocí nože, laseru či nahřátého drátu.

Schematické obrázky 3D tiskových technologií jsou použity se svolením prof. Steffena Rittera.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Více informací

Souhlasím